Bare gør det!

Det er først, når vi handler på vores tanker, idéer og indskydelser, at vi får en reel fornemmelse for, hvad der er af muligheder i disse. Vi kan ikke tænke os til vores muligheder. Vi må handle på dem. I handlingen ligger kraften til at vurdere potentialet. Hvis du får positiv energi retur, vil det give energi, mod og lyst til at undersøge mere, bringe mere i spil og sætte flere skibe i søen. Hvis du får negativ energi, vil du være mere tilbøjelig til det modsatte. Derfor er det også så vigtigt, hvad det er, du bringer i spil – og mest af alt hvordan.

Hvis du fx har en idé om et job, du gerne vil have, så vil du måske lukke døren med det samme, hvis du ringer eller skriver til dem: Har I et job til mig? Eller: Vil I ansætte mig? Det vil sandsynligvis lukke for mulighederne. Hvis du derimod kontakter dem enten pr. telefon eller mail og spørger nysgerrigt, oprigtigt interesseret om, hvad der skal til for at komme i spil i en virksomhed som deres, hvad de lægger vægt på, når de ansætter, hvad der er vigtigt for at kunne bidrage med at skabe værdi i deres organisation osv. For dine nysgerrige spørgsmål vil åbne for, at de svarer og åbner døren, så du kan få en fornemmelse af mulighederne i den virksomhed.

Derfor vil det at stille undrende spørgsmål ALTID være med til at kvalificere dit muligheds- og handlingsfelt, mens det at ville afkræve svar, lukker feltet. Det handler derfor meget mere om din indstilling til tingene, end det handler om hvad du lige får sagt. Empatien er det, der nedbryder barrierer mellem mennesker. Når vi føler os sete, hørte og mødte, er vi langt mere åbne for at lytte, end hvis vi føler, at der bliver stillet krav til os.

Prøv i aften og brug nysgerrige, undrende spørgsmål, når du putter ungerne, spiser med din elskede eller går tur med en god ven. Og se hvordan hele feltet af muligheder åbner sig som en port til et uopdaget land. For ved at stille spørgsmålene er vi med til at kvalificere den andens indre refleksion og egendialog til at opnå større indsigt, og bekræfte sig selv og motivere sin identitet og måde at være i verden på. For vi har alle brug for at kende os selv. Og denne nysgerrighed på, hvem vi er, er en kollossal drivkraft i det at være menneske.

Så hvis du kan være med til at kvalificere et andet menneskes selvforståelse, vil du have åbnet for døren til dialog. Go for it … Bare gør det!