Dreamboard

Nysgerrigheden efter at vide, hvad der ligger bag ting, har altid drevet mig. Derfor har jeg ved at tage min egen medicin og forsøgt at finde ud af, hvordan jeg realiserer mit eget potentiale. Det har jeg gjort ved selv at gå vejen. At handle på mine egne muligheder og finde ud af, hvad der skulle til.

I 2003 havde jeg været i gang med min virksomhed i et par år. Ikke at det gik fremragende – men jeg var begyndt at få fat på, hvad det er, jeg brænder for. En måde var at arbejde visuelt med det og konkret at tegne, hvad det er, jeg ønsker mig i mit liv. Jeg begyndte at tegne og havde forestillet mig, at det måske bare var et par enkelte ting. Men processen greb mig og jeg tegnede og tegnede og tegnede – eller visualiserede primært med tegninger – men også med ord, hvad det var, jeg virkelig drømte om. Det var som om, at mit bæger flød over, fordi jeg fik fat i essensen af mine drømme. Alt det der lå derinde og ventede på at blive forløst og realiseret og manifesteret boblede over med små bitte tegninger. Pludselig fik jeg øje på det hele – og det ene tog det andet med. Ting jeg måske ikke havde forestillet mig så klart fik liv – og mit liv fik liv gennem tegninger.

Det var en stor overraskelse for mig at finde ud af, at der rent faktisk var så mange ting, som jeg gerne ville gøre og udrette i mit liv. Det handlede ikke bare om mit eget liv – men måske i højere grad om, hvad jeg gerne ville gøre i verden. Og det blev på mange måder et vendepunkt for mig, fordi jeg fik øje på, at jeg selvfølgelig gerne vil skabe mig selv et helt fantastisk liv, men at jeg mere brændte for at få ting til at ske – også i andres liv. Og det har jeg så forfulgt lige siden. Det er potentialet, jeg fornemmer hos andre. Jeg kan se deres potentiale og er åben overfor, at alt er muligt. Derfor er det let for mig at følge flowet i en coachende samtale i deres proces.

Dreamboard blev metoden, som jeg brugte til at visualisere mine egne muligheder – og som senere hen gjorde, at jeg i langt højere grad fik øje mine muligheder og begyndte at handle på dem. Jeg brugte mit dreamboard som en metode til at få øje på, hvad mit liv består af. En form for overblik. Og ved at visualisere det, kunne jeg forholde mig til på en meget mere kvalificeret måde som indebar det væsentligste: Handling.

Således har jeg i mange år nu brugt metoden i mit arbejde med studerende, ledige, undervisere, konsulenter – ja alle slags mennesker til, at de får øje på, hvordan de kan handle på deres muligheder. Jeg har også fået navnet varemærkebeskyttet – og certificerer nu andre i at gennemføre denne type workshops professionelt.