InnovationCamp2015 Horsens

InnovationCamp2015 Casper Blom

Hvordan får man 800 elever og studerende til at arbejde sammen på tværs af uddannelse, alder og nationalitet i 30 timer med en innovationsudfordring, der handler om, hvilket spisested unge mennesker vil vælge i 2020? Det har jeg sammen med Mette arbejdet på at udvikle og tilrettelægge i mange uger. Vi har brugt al vores fritid på at udvikle et koncept, der kunne rumme så mange ubekendte faktorer. For det første har det været helt afgørende at tage afsæt i de små skridts lov. Altså at alting begynder med det første skridt – og jo mere energi og engagement, du giver ind i dette skridt, jo mere kraftfuldt og stærkere bliver det næste. Og jo flere skridt du tager, jo mere klar bliver du også i din intention om, hvad det er, du vil.

Men innovation handler ikke bare om at arbejde skridt for skridt. Det handler om at turde bringe sig selv i spil og investere noget i et felt, der endnu ikke har manifesteret sig. Når vi arbejder med at skabe fremtiden, kender vi den jo ikke endnu. Det er det, der er humlen i det hele. Derfor er det vigtigt i kreative, innovative processer, hvilken indstilling vi går ind i arbejdet med. Vores indstilling til tingene vil nemlig afspejle sig i den måde, som vi arbejder med opgaverne på. Siger vi ja eller tja eller nej? Hvis vi siger JA – og giver os fuldt og helt, er altså også muligt.