Tag bevidste valg og lyt til dit hjerte

Det vigtigste vi kan gøre i denne verden er, at søge indad og forsøge at forstå vores udgangspunkt for vores valg. At finde ind til det sted, hvor kilden for vores væsen findes. Fordi det først er, når vi opererer fra dette sted, at vi kan påvirke kilden. Den kilde vi skaber vores liv fra.

Lyt til dit hjerte
Det er nok en naturlig egenskab hos os mennesker, at vi så gerne vil kunne tænke os til tingene. Vi vil vælge tænkningens vej, når vi skal forsøge at løse et problem eller finde ud af, hvilken vej vi skal gå i livet. Men det er ikke anstrengelserne værd. For vi kan ikke tænke os til, hvordan vi skal løse de problemer, vi står med i vores hænder. Vi er nødt til at mærke efter. Det nytter nemlig ikke noget at lade vores mentale kraft styre vores adfærd, for når alt kommer til alt er det ikke denne kraft, der bestemmer, hvad vi gør og ikke gør. Det er vores følelser. Vores følelser handler om det, der bevæger os og får os til at bevæge os. Vi kan tænke os til løsningen på et problem fra nu af og til verdens ende, men det er ikke sikkert, at vi finder motivationen, energien og kræfterne til at gå efter noget bestemt. Det er først, når vi mærker efter i os selv, at vi får en fornemmelse af i hvilken retning vi skal gå. For nogle mennesker er det at lytte efter let, mens det for andre er sværere. Min filosofi er, at det ikke handler som meget om, hvorvidt det er let eller svært – men meget mere om, hvorvidt vi mærker efter eller ej. Vi er nødt til at mærke efter for at kunne træffe stærke valg, der udspringer fra vores hjerte. Derfor er du nødt til at lytte til dit hjerte og mærke efter i dig selv, hvad der kan være det rette at gøre i dit liv. Der er nemlig kun et menneske, der ved, hvad der er bedst og det rigtige for dig lige der, hvor du står nu, og det er dig selv. Du er selv den eneste, der ved, hvad der kan være det rette.

Følg det dit hjerte kalder på
Du kan spørge dig til råds hos alle mulige mennesker – og du vil givetvis få mange kloge input og svar. Men det vil altsammen være noget, der afspejler noget i dig selv, for ellers ville du nemlig ikke kunne få øje på det. Så det, du får øje på hos andre, er noget i dig selv. Men du kan også vælge at mærke efter i dig selv og følge det, dit hjerte kalder på. I mit eget liv er det en fornemmelse af, hvad der føles rigtigt. En mavefornemmelse af noget, som jeg skal gøre ofte uden særlig grund. Det er nemlig sjældent, at det er noget, jeg har tænkt mig til. For det, dit hjerte kalder på, vil ofte ikke være noget, du har taget et langt tilløb til at gøre. Det vil snarere være noget, der kommer som en flygtig tanke eller indskydelse af, hvad du kunne sætte i værk. Vi kan ikke tænke os til det. Vi er nødt til at mærke efter og handle på det uden en idé om, hvorvidt det bringer noget med sig. Og det kan være alt muligt, der får os til at reagere anderledes end vi ellers ville gøre.

Når vi ikke har et andet valg
For 15 år siden var jeg ansat i et konsulentfirma, hvor jeg lige siden min ansættelse ikke havde været specielt glad for at være. Det kan sagtens være, at direktøren blot syntes, at jeg var for meget, men jeg ved i mit hjerte, at jeg skabte værdi for virksomheden og var med til at realisere opgaver, der både gav penge på bundlinjen og muligheder for nye opgaver. Måske det var en del af tiden dengang, at mit hjerte ville noget andet og mere med mig end, at jeg skulle spilde mine bedste år på en organisation, der ikke værdsatte det. Men det at lytte til ens hjerte og forfølge det, som dit hjerte kalder på, er en enorm grænseoverskridende bevægelse, fordi det udfordrer dig til at flytte fokus fra hjernen til hjertet. Hvis ikke der er overensstemmelse mellem hjernen og hjertet, er det svært at realisere sit fulde potentiale. Derfor kunne jeg godt fornemme, at det rykkede tættere og tættere på, at jeg var nødsaget til at handle på det, jeg mærkede – også selvom jeg egentlig ikke turde, men jeg turde heller ikke lade være. Jeg var så ked af det og kunne ikke se nogen vej ud af min situation, at jeg til sidst ikke kunne se meningen med mit liv. I julen 2000 fik jeg bogen “Camino” af min lillesøster, og den fik afgørende indflydelse på mit liv efterfølgende. For da jeg hen over julen læste bogen, blev jeg mere og mere grebet af, at det skulle jeg også. Mit hjerte længtes efter friheden til blot at være mig og finde min egen vej i livet. Jeg turde ikke fortælle nogen om det, men det har brændt sig fast i mit hjerte, og jeg havde ikke andet valg end at forfølge det. Så henimod foråret i marts måned var jeg så presset, at jeg kun kunne få øje på at slippe fri af den situation, jeg havde bragt mig selv i. En søndag tog jeg modet til mig og ringede til den ene direktør i det konsulentfirma, hvor jeg var ansat og læste op fra en seddel, hvorpå jeg havde skrevet alt det, jeg skulle sige. “Jeg siger op”, begyndte jeg. Og da jeg havde sagt det, jeg skulle, kom direktøren for første gang i vores relation gennem de to år, jeg havde været ansat i, op af stolen. Han mente ikke, at jeg kunne sige op, men det havde jeg lige gjort.

Flyt dig!
Den læring, som jeg har taget med mig videre i livet, er, at hvis ikke du kan ændre den situation og påvirke de vilkår du står overfor i dit liv, er du nødt til at flytte på dig. Det er en måde at lytte til dit hjerte på og forfølge det, som dit hjerte kalder på. Du kan nemlig hurtigt mærke, om noget er godt for dig – og om noget er skidt for dig. Hvis du bliver fyldt af energi, er det et tegn på, at du har lyttet til dit hjerte og fulgt det. For dit hjerte lyver aldrig. Det giver lynhurtigt respons på, om noget er rigtigt eller om det er forkert for dig. Jeg har arbejdet sammen med mange mennesker, der var i tvivl om, hvorvidt de skulle blive eller om de skulle gå. Ved at lukke øjnene og tænke på først det ene valg og mærke efter, hvordan det føles i kroppen – og så det andet valg og mærke efter, hvordan det føles i kroppen – vil det givetvis hurtigt vise sig i energien i din krop, om det ene er mest rigtigt – eller om det er det andet. Hvis du er i tvivl, skal du gå efter det, du ikke har. For du har sandsynligvis ikke fået tanken om at gøre noget andet, hvis ikke der er noget i det. Den tanke, der kommer fra intuitionen, er flygtig – og har en inspiration med sig til dig om, hvad der venter sig i fremtiden til dig. Derfor vil en sådan kilde af inspiration være med til at få dig til at reagere og bevæge dig. For hvis du ikke kan ændre det eller dem, du er i og sammen med, er du nødt til at ændre dig selv.