At gøre forandringer mulige

Når du står i en situation i dit liv, og du gerne vil have noget bestemt til at ske, så handler det i første omgang ikke så meget om, hvad du gerne vil have til at ske – men mere om, hvordan du generelt i dit liv kan gøre forandringer mulige.

Teori U tilbyder nye muligheder
Hvis vi gør det, vi plejer at gøre, får vi de resultater, vi plejer at få. Derfor – hvis du gerne vil have noget andet til at ske i dit liv – kan du enten gøre noget andet, end det du plejer at gøre – eller du kan forsøge at forstå dit udgangspunkt for det, du gør, på en ny måde. Som Einstein sagde “Et problem kan ikke beskrives og løses med den tænkning, der har skabt det”. Teori U tilbyder en måde at forholde sig til det at skabe noget nyt på, fordi det her ikke som det første handler om at gøre noget, men mere at kvalificere den indstilling og tænkning, der er forudsætningen for, hvad du gør – og dermed, hvad der sker. Herved kan Scharmers teori U give os en måde, hvorpå vi kan være i verden, når vi gerne vil skabe noget nyt.

Stop downloading
Scharmer siger, at vi skal stoppe med at downloade. Det vil sige, at vi skal stoppe med på forhånd at have besluttet, hvad det er, vi gerne vil have ud af tingene. Det betyder, at vi skal stoppe med at vide, hvad der kommer ud af noget – og hvad noget er, for det ved vi i princippet ikke. Vi må derfor forholde os til os selv, vores medmennesker og vores liv med et åbent sind og se vores liv med friske øjne og nulstille den tænkning, som vi normalt vil have. Dernæst må vi suspendere vores oplevelse af, hvorfor og hvordan noget er – og i stedet begynde at sanse det og dem, der er omkring os med et åbent hjerte. Når vi så giver slip på vores vilje til at ville bestemme og åbner os for den fremtid, der går os i møde, kan vi i sandhed skabe noget, som vi ikke på forhånd havde besluttet.

Forandringer kræver en nysgerrig undren
I løbet af årene har jeg coachet flere tusinde mennesker – og selvom jeg har stor erfaring og rutine med det, så er jeg gang på gang nødt til at minde mig selv om den process, som Scharmer peger på. Nemlig det med at gå ind i ethvert møde med et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje – uden på forhånd at have forudindtagede meninger om, hvem den pågældende er – og hvilke muligheder personen har. Ved at forholde mig nysgerrig og undersøgende, kan vi måske i samarbejdet finde ud af, hvordan vi kvalificerer personens egendialog og viden om sig selv og sin situation ved netop at have denne indstilling. Og det er der kommet rigtig mange interessante helt nye muligheder ud af, som også afspejler der, hvor der er energi. For ingen kan handle på noget, som de ikke har energi på. Og hvis de handler, bliver resultatet også derefter. Derfor er det min tese, at hvis ikke du lykkes med noget, er det ikke dig, der er noget galt med, men måske det forkerte sted, du kigger.

Præferencer styrer din adfærd
Vi er styret af det, der afspejler vores karakter. Det er dine præferencer, der viser, hvad du vil foretrække at gøre – og hvad du vil foretrække ikke at gøre. Og den måde, du gør ting på, vil også afspejle dine præferencer. For præferencer afspejler hvem vi er som person – og det, der betyder noget for os. Det er nemlig vores præferencer, der er styrende for vores adfærd. Vi vil altid søge efter det, som vi selv foretrækker. Det betyder også, at hvis du gerne vil gøre forandringer mulige i dit liv, handler det mere om, at forstå dit udgangspunkt end at være frustreret over, hvorfor du ikke lykkes med noget. Derfor er du nødt til at søge viden om dig selv. Det kan du enten selv gøre – eller du kan i samspil med en coach, vejleder eller konsulent forsøge at forstå: Hvem er jeg? Dette arbejde skal give dig en bevidsthed, som gør det let for dig at forstå og forholde dig til dig selv.

Du kan ikke handle på muligheder, du ikke kan se!
Muligheder for alle er muligheder for ingen. For det, som du ser som en mulighed for dig, vil jeg ikke nødvendigvis se som en mulighed for mig. Det betyder, at du ikke som udgangspunkt kan bruge andres gode råd til særlig meget før, at du finder ud af, hvad der er muligheder for dig. Muligheder bliver først til sådanne, når de bliver handlet på af dig. Derfor er du nødt til at gøre noget for at undersøge, hvorvidt “noget” kunne være en mulighed for dig. Men inden du sætter alt muligt i iværk, kan du skabe dig et overblik over dine muligheder fx ved hjælp af et dreamboard. Det er en metode, jeg har udviklet og arbejdet med siden 2003, der handler om at manifestere tanker til handling gennem en visual metode. Samtidig sker der det, når du producerer et materiale udenfor dig selv om dig selv, at du meget lettere og mere klart kan forholde dig til dine muligheder. Det gør det lettere for dig at vælge og kvalificere din handling i forhold til det, du gerne vil.

Find din energi til at kunne handle
Din handlekraft er størst og stærkest der, hvor du virkelig brænder for noget. Det afspejler de ting i dit liv, som du virkelig har energi på. Og det er netop vigtigt at finde ud af, hvordan du frigør energi, så du kan handle på noget med en klar intention – og fordi du virkelig gerne vil det. Mange mennesker får ikke handlet på det, de gerne vil – eller får handlet lidt på det, de gerne vil. Og det er ikke fordi, at de ikke vil – men mere fordi de ikke har det overblik – og har fået arbejdet med hvad du skal, hvornår, hvorfor, med hvem, hvordan osv. fx i en dialog med en coach eller vejleder. Hvad du gør, vil afspejle hvad det er, du gerne vil. Men HVORDAN du gør det, vil afspejle din intention – og dermed hvor meget du gerne vil det. Jo mere kreativ du kan være, jo sjovere bliver det ofte. Og det er lettere at være kreativ, når du har energien med dig. Dialogen fx med en coach skal være med til at gøre det let for dig at træffe din beslutninger – og samtidig afsløre interessante, kreative og udviklende måder at handle på – og hermed at bringe dig selv i spil.

Det er det, som det handler om, når vi vil gøre forandringer mulige i vores liv. Rigtig god fornøjølse. Og nyd rejsen!