Når du skal i spil til et job

Hvis ikke andre kan få øje på alt det, som vi kan tilbyde, vil de ikke vælge os. Ikke fordi vi ikke kan, men fordi det, vi kan, ikke er synligt.

Hvorfor kan ingen få øje på mig?
Hvis du oplever, at du ikke rigtig får hul igennem, når du søger job enten som ledig eller fordi du gerne vil skifte job der, hvor du er, må du gøre noget. Det kan også være, at du gerne vil skifte branche, har videreuddannet dig eller på anden vis står overfor at skulle ændre spor i dit liv. Det sværeste for de fleste mennesker er at se sig selv udefra – og få øje på, hvilke fortræffeligheder vi hver især har – og hvordan disse kan anvendes til at skabe værdi i en organisation. Og kan vi ikke selv se, hvad vi er rigtig gode til – eller hvor det er, at vi kan gøre en forskel eller hvad vi i det hele taget skal gøre, vil det også være svært at kommunikere til andre. Og så får vi ikke hul igennem.

Fokus på fortid eller fremtid?
Mange skriver jobansøgninger, hvor fokus er på, hvad de engang har arbejdet med og uddannet sig til fremfor at have fokus på, hvad de kan bidrage med og gerne vil netop i kraft af deres erfaringer, uddannelse og måde at arbejde på. Det, der er vigtigt, for en kommende arbejdsgiver er ikke, hvad du engang har lavet – men hvordan dine erfaringer, uddannelser, osv. kan bidrage med at skabe værdi for den pågældende virksomhed. Fokus på fortiden bliver hurtig en opremsning, som ikke skaber nogen energi. Fokus på fremtiden derimod gør, at vi bliver nødt til at forholde os til, hvad det er vi vil med den fremtid og ikke bare kan remse op, hvad vi har lavet tidligere.

Intention åbner døre
Det er vores intention med det, vi gerne vil, der har kraft til at åbne dørene. Derfor er det langt vigtigere at vide, hvad vi gerne vil med det menneske vi er – fremfor at gå at huske på, hvornår vi lavede dit og dat. For det er ikke de faglige kompetencer, der får andre til at huske os – men derimod de personlige. Det er, hvem vi er – og hvad vi vil, der gør, at andre mennesker mærker os. Og det er netop det, at andre kan mærke os, der gør, at de vil forholde sig til os. Intentionen til noget udspringer af hjertet, for vi vil altid kunne mærke, om vi har en stærk intention med noget eller vi ikke har. Kompetencer derimod er nogen, vi forholder os til med hjernen og ikke hjertet – og det er langt lettere at få andre til at træffe beslutninger, hvis vi påvirker deres hjerter.

Kommunikér hvad du vil
Hvis du skaber et overblik over alle dine kompetencer og de opgaver, du har løst igennem årene, vil du sikkert finde en rød tråd, der binder hele historien sammen. Dette giver dig et blik for, hvordan du kan anvende dine kompetencer i forhold til fx et konkret job. Det gør du netop ved at forbinde eller overføre det, du kan og har arbejdet med til det, du gerne vil. Når du har bygget en bro mellem fortiden og fremtiden, vil det fremstå meget tydeligere, hvordan du kan bidrage til en organisation – og på hvilke måder, du skaber værdi for dem. Derfor skal du give udtryk for såvel skriftligt som mundtligt, hvad det er, du gerne vil i et konkret job eller en given situation, for det er det, der får dørene til at åbne sig. God fornøjelse!