Baggrund

baggrund
Hvis vi vil skabe udvikling, må vi være der, hvor energien den er. Hvis vi vil skabe relationer, må vi se på, hvad vi kan give og ikke, hvad vi kan få. Hvis vi vil skabe forandring, må vi se anderledes på tingene og gøre noget nyt.
Fiola Martabolette Natasha Stecher
2001 blev et vendepunkt i mit liv, da jeg valgte at sige mit job op og begav mig ud på min første pilgrimsrejse i Spanien til Santiago de Compostella. Jeg var nysgerrig efter at finde ud af, hvad der er det ”gode liv”, og hvordan vi får ting til at ske. Det var en rejse tværs over Spanien, hvor jeg blev klar på, at det er vejen, der er målet – og at jeg selv er den, der kan skabe mig det liv, jeg drømmer om og brænder for. På rejsen fandt jeg på konceptet med de 6 sten eller 6 trin, som du kan følge for at få ting til at ske i dit liv.

På vejen til verdens ende
På min rejse blev det tydeligt for mig, at det interessante liv i høj grad handler om nærvær, tilstedeværelse og åbenhed overfor at se og reagere på det, der er. Min filosofi udspringer fra mine pilgrimsrejser og inspirationsrejser ud i verden, fordi jeg tror på:

– Hvis vi vil skabe udvikling, må vi være der, hvor energien den er
– Hvis vi vil skabe relationer, må vi se på, hvad vi kan give og ikke, hvad vi kan få
– Hvis vi vil skabe forandring, må vi se anderledes på tingene og gøre noget nyt

Det er mit udgangspunkt, at jeg ingenting ved. Det betyder, at jeg som udgangspunkt ikke har nogen forudindtagethed om, hvordan ting skal være. Hvis vi tør give slip på den måde vi ser tingene på, kan vi skabe noget, som ikke tidligere har været.

Igennem årene har jeg tilbudt og gennemført en lang række workshops, der har sat fokus på at forstå ens udgangspunkt for at kunne skabe bevægelse i forhold til fremtiden. Min intention er at finde det punkt, der flytter mennesker – og dermed sikre en forløsning og realisering af potentiale. Det tankevækkende i min optik er, at det ikke handler så meget om, hvad vi tænker – men i højere grad om, hvordan vi forholde os til noget. Det betyder, at den måde vi forholder os til noget på, vil afspejle hvad vi så vil gøre i forhold til det.

Måske du ønsker at skabe nye idéer i dit job, udvikle produkter eller ydelser, komme i spil på arbejdsmarkedet, omsætte dine idéer til værdi – eller på anden måde at skabe en forandringsproces. Det afgørende er her ikke, om du fx synes, du er god eller du synes, du ikke er god. Det essentielle er, hvad du gør i forhold til det.

minikurser
minikurser
minikurser
Kompetencer

1. Human ressource, læreprocesser & undervisning

 • Certificering og uddannelse af jobkonsulenter i gennemførelse af Dreamboard som kursus for
  ledige borgere i Aarhus Kommune.
 • Udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb i ”Jobrettede Samtaler” for 120 job- og
  a-kasse konsulenter på Jobcenter Aarhus.
 • Facilitering af større workshops med op til 160 undervisere i kreative metoder, som skaber
  entreprenørielle og foretagsomme studerende på videregående uddannelser
 • Rådgivning og coaching af iværksættere, medarbejdere, selvstændige, ledere, m.fl. – herunder
  nyuddannede akademikere og studerende
 • Vejledning og interview af opsagte og ledige medarbejdere samt rådgivning om jobsøgning,
  netværk, etc. (akademikere samt kontanthjælpsmodtagere)
 • Kollegial supervision som projekt og metode til at skabe netværk og faglig udvikling
 • Teambuilding & teamlederforløb målrettet mellemledere, ledere og ansatte
 • Tilrettelæggelse, facilitering og gennemførelse af undervisning
 • Uddannelsesforløb, workshops, netværksmøder, kurser, etc. (fx personligt lederskab, m.m.)
 • Organisationsudvikling i mindre og mellemstore virksomheder.

2. Innovation & projektudvikling

 • Udvikling og facilitering af innovationscamp for 800 elever og studerende i Forum.
 • Idé-, koncept- og projektudvikling
 • Projektledelse og involvering af samarbejdspartnere og frivillige
 • Fundraising og hvervning af sponsorer
 • Udvikling og etablering af netværksgrupper samt rekruttering af projektdeltagere
 • Ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af større projekter samt evaluering.

3. Kommunikation & markedsføring

 • Dokumentation og udarbejdelse af publikationer og bøger inden for entreprenørskab og innovation
 • Strategi- og konceptudvikling samt kontakt til presse / pressemeddelelser
 • Udarbejdelse af rapporter, analyser og ansøgninger samt markedsføringsmaterialer
 • Markedsføring og branding på nettet herunder kvantitative analyser og kvalitative interview
 • Foredrag, oplæg, undersøgelser og deltagelse på messer
 • Tekstforfatning og artikelskrivning
 • Salgskurser, canvas og personligt salg.

For videre interesse, se mit fulde CV her