Når forandringens vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller.


Gammelt kinesisk ordsprog
Det siger mine kunder om at arbejde sammen med mig

Jeg deltog i Sandbox, fordi jeg gerne ville kende mig selv bedre i forhold til karriere og job og blive bevidst, hvad jeg kommer med på en arbejdsplads. Jeg har haft en tvivl på, om det job jeg passer ind i, findes derude - og om jeg kan finde en arbejdsplads, hvor jeg passer ind. Forløbet har fjernet den tvivl og givet mig en selvtillid i forhold til, at jeg nok skal finde et sted, hvor jeg passer ind og kan skabe værdi. Det har givet mig en konkret plan og idé om, hvad jeg skal gøre, mens jeg går arbejdsløs. Det er faktisk også dette, jeg tager med fra Sandbox og som er mit største udbytte - det er overordnet den viden, jeg har fået om mig selv, hvor jeg finder min egen succes og hvad jeg sætter pris på.

Alexandra Janum Studerede Informationsvidenskab på Aarhus Universitet

Jeg valgte at deltage i Sandbox for at få en indsigt i og blive mere bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg gerne vil - både jobmæssigt men også privat. Som studerende og snart nyuddannet var jeg meget i tvivl om, hvad jeg egentlig kunne, og hvor mine kompetencer lå. Processen har gjort mig mere bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg vil, og hvad der er vigtigt for mig, når jeg skal have et job. Helt konkret har jeg kunnet bruge Sandbox i arbejdet med mine jobansøgninger, og hvad jeg skulle vælge at fokusere på i dem. Mit største udbytte har været, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg vil i fremtiden, og hvad der er vigtigt for mig, når jeg søger jobs. Derudover har jeg fået et større indblik i mine egne personlige kompetencer og fundet ud af, hvordan jeg skal bringe dem i spil.

Anne Sørensen Studerede Erhvervssprog på Arts, Aarhus Universitet

Jeg deltog i Sandbox, fordi jeg ønskede et skub til at turde gøre mig konkrete taker om, hvad jeg drømte om efter endt studie. Sandbox indeholdt også mere personlige perspektiver, og jeg havde behov for at arbejde med mig selv og mine tanker for bedre at kunne imødekomme en uvis tid efter endt studie. Sandbox har givet mig personligt indsigt, som jeg ikke havde på samme måde før. I dag ser jeg endda koblingen mellem, hvad der driver mig og hvem jeg er som person og de kvaliteter jeg har. Jeg tror endda, at Sandbox har givet mig en ro omkring, at jeg ikke skal sammenligne mig selv med andre. Hvor nogle tænker "vi skal fra A til B", kan jeg ikke lade være med at indskyde "man kunne jo også" - og begge måder er lige gode, det afhænger bare af, hvad konteksten efterspørger. Jeg kan bruge Sandbox i min jobsøgning og har lagt idéen om, at der findes et drømmejob på hylden. Nu tror jeg i stedet for, at der findes mange drømmejobs. Så nu har jeg en meget mere åbensindet tilgang til at søge job og lægger meget mere vægt på, hvad stillingen efterspørger og tilbyder, og hvordan det harmonerer med, hvad jeg vil og kan. Jeg har gået på universitetet i fem år, og dér erfarer man bare, at der er nogle bestemte ting, som du bliver vurderet på. Og selvom det er gået mig rigtig godt, har jeg oplevet, at jeg til tider har måtte ligge låg på mine mange idéer og evne til konstant at se ting på nye måder. Men det er rart, at Sandbox har givet mig en fornemmelse af, at det er nogle gode kvaliteter, jeg har, og at jeg blot skal sætte dem i spil ude i den virkelige verden, hvor det giver mening og bliver værdsat. På Sandbox har jeg også gjort mig konkrete erfaringer som fx. at jeg nu ved, at det er rigtig vigtigt for mig, at jeg har kollegaer, som jeg kan samarbejde og vidensdele med. Desuden har jeg fundet ud af, at jeg har brug for faste arbejdstider, så arbejdsliv og privatliv ikke flyder for meget sammen.

Anonym Studerede Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet

Jeg kan på det varmeste anbefale Martabolettes rådgivning. Mine møder og coaching med Martabolette har givet mig afklaring, retning og indsigt i egne ressourcer og mod til at åbne muligheder og få skabt en spændende arbejdsplatform.

Line Kramhøft Designer & Kunsthåndværker, Århus

For mig har møderne med Martabolette været en påmindelse om alle de ting, jeg allerede vidste, men havde glemt. Kaos er blevet til klarsyn med Martabolettes meget kreative notatteknik og tegninger, som har givet mig overblik og inspiration.

Morten Kjær Professionel musiker og sanger, Los Angeles, USA

Tusinde tak for din kyndige vejledning og din dejlige natur. Du har virkelig hjulpet mig meget mere end du aner og end jeg selv troede ville være muligt.

Celeste Elisabeth Arnold København

Martabolette besidder noget, der ikke kan læres, men hun lærer alligevel os andre det. Jeg har oplevet andre, der kan coache osv., men ingen, der er i den grad formål at placere energien og drivet i mig selv. Personligt har jeg gennem min karriere opnået flere chef- og direktørposter gennem det målrettede arbejde, jeg har lavet sammen med Martabolette. Evnen til at finde mine ressourcer frem har løftet mig op på et helt andet niveau.

Rune Udi Jørgensen Citychef, Hedensted Kommune

Jeg var redaktør for Martabolette Stehcer, da hun skrev bogen ”Bare gør det!”. Det var et af de mest givende samarbejder, jeg har haft som redaktør. Martabolette er et usædvanligt generøst, kreativt og varmhjertet menneske, som gjorde den redaktionelle proces til en leg. Enhver, der møder dette fine menneske på sin vej, vil blive beriget på den ene eller den anden måde.

Anne Matthiesen Forlagsredaktør, Rosinante&Co., København

Som nyuddannet er man usikker på, hvad man kan tilbyde en kommende arbejdsgiver. Man mangler selvtilliden og gå på mod, da man fokuserer på det, man ikke kan frem for det man kan. Martabolette gav mig selvindsigt og et selvtillidsboost. Hun fik ændret mit mindset til det positive. Så da jeg gik efter drømmejobbet, havde jeg fokus på alt det jeg kunne - og det lykkedes. Efter Sandbox-E kurset har jeg fået et nyt motto "Det har jeg ikke prøvet før, men det jeg sikkert godt" (Pippi).

Tina Rohbach Relations- og marketingspecialist ved Mediehusene Midtjylland

Man bliver mødt som et helt menneske og ikke bare en jobsøgende, og man mærker tydeligt Martabolettes store engagement og nærvær. Jeg har fået gode, konkrete redskaber til min jobsøgning via hendes sparring, men vigtigst at alt har jeg fået styrket min tro på, at jeg kan en masse og har masser af kompetencer at byde ind med.

Anne Ravn

Jeg er ansvarlig for uddannelse af Muskelsvindfondens frivillige børnepassere. Udover det faglige faglige kendskab til børn og funktionsnedsættelser arbejder jeg også målrettet med fastholdelse af de frivillige, deres kompetenceudvikling samt holdånden i gruppen. Til det sidstnævnte har jeg flere gange inviteret Martabolette med på vores uddannelsesweekends. Hun forestår workshops hvor hun og jeg hver gang inden, klarlægger hvor behovene er. Med stor faglighed, empati og humor leder hun de frivillige gennem processer, hvor de både får øje på sig selv og hinanden. Sidst har vi fokuseret på de opgaver og udfordringer, vi møder i arbejder med børn og forældre. Med Martabolettes hjælp, har vi nu prioriteret og ryddet op i vores mål for det kommende år og iværksat planer for, hvordan vi når vores mål. Martabolette ser den enkelte og gruppen som helhed på een gang. Hun arbejder positivt med begge dele, og vi oplever hver gang at tage store skridt i den rigtige retning, som ikke var sket uden Martabolettes arbejde. Og de frivillige elsker hende!

Rikke Kaalund Programansvarlig for Børn & Unge- området i Muskelsvindfonden

Netop fyldt 62 år og ledig – og uden megen tiltro til at jeg ville komme i job igen – for hvem vil ansætte én i den alder?
Fordommene fyldte meget, men Martabolette fik mig til at tro på, at jeg stadig havde meget at byde ind med. Hun møblerede om på mit CV og mine ansøgninger, fik mig ud af komfortzonen og havde forventninger til mig.
Jeg blev ret hurtigt kaldt til samtale, og Martabolette hjalp mig til at holde hovedet koldt, fokusere og var hele vejen igennem en fantastisk støtte.
Det lykkedes – og jeg er nu fastansat i et job, som giver mig både udfordringer og arbejdsglæde.
Derfor giver jeg mine varmeste anbefalinger til Martabolette.

Irene Vestergaard Indkøber, Skanderborg

Jeg har læst PBA international handel og markedsføring på Erhvervsakademi MidtVest. Mine mål med uddannelsen var mange, men især havde jeg en drøm om at komme til at arbejde med salg, handel og forretningsudvikling i større eller mellemstore virksomheder - og med et håb om at komme til at arbejde primært med B2B kunder.
Under forløbet, har Sandbox givet mig værktøjer til at arbejde med praktiske ting i forbindelse med jobsøgning herunder bl.a. ansøgninger, cv og referencer. Det er super dejligt at have et ekstra sæt øjne på, som kan give inputs til forbedringer - og det må jeg virkelig sige, at især mine ansøgninger er blevet. Ydermere har det givet mig stor personlig indsigt i egne styrker og svagheder - og hvad jeg kan bidrage med til en kommende arbejdsplads. Dette har været en stor hjælp og guide til at lande “på den rigtige hylde”.
Martabolette er en meget positiv og konstruktiv kvinde, der uden tvivl vil kunne hjælpe de fleste med forbedringer - selv om man selv synes at have ret godt styr på det. Her kan hun altså hjælpe med det sidste niveau, så man lettere kommer i betragtning til drømmestillingen.
Sandbox har spillet en stor rolle i, at jeg har fået arbejde, i den branche jeg gerne vil være i, med de muligheder i fremtiden, som jeg ønsker. Jeg kan derfor kun på det varmeste anbefale ALLE studerende at deltage i dette kursus. Det er uden tvivl et kursus, som langt de fleste vil kunne få et stort udbytte ud af.

Tina Blæsbjerg Kundesupporter, Stark

Tilmeldte mig SANDBOX forløbet hos Martabolette i sommeren 2021. På daværende tidspunkt, havde jeg været ledig en måneds tid. Forløbet med Martabolette gav mig klarhed over hvem jeg er rent menneskeligt. Det gav mig viden om hvilken jobmæssig stilling, der passede bedst til mig som persontype- og hvordan jeg konkret gik efter den oplagte stilling. Jeg havde en jobsamtale i starten af SANDBOX forløbet, som jeg faktisk endte med at takke ”nej” til, da virksomheden ikke passede rent etisk til mine personlige værdier, som jeg værdsætter højt! Det krævede is i maven og opbakning fra Martabolette, med sådan en beslutning.
En god månedstid efter stod jeg med en ansættelseskontrakt i hånden, på muligvis mit drømmejob. Det blev både nemmere at skrive en ansøgning og være til jobsamtale, fordi jeg præcis vidste hvem jeg var og hvad jeg kunne. Fik ros fra samtlige jobsamtaler, fordi jeg var så praksisnær i mine formuleringer om hvad jeg præcis kunne gøre for virksomheden. Det var en kæmpe styrke. Vil anbefale alle, at tage et forløb hos Martabolette. God jobjagt, Maja Lykke Seidelin

Maja Lykke Seidelin Graphic & Online Coordinator, Witt A/S